El nen amb epilèpsia, sense crisi o amb crisis poc freqüents, segueix sent un nen i, per tant, haurà de seguir la mateixa escolarització que un nen sense epilèpsia de la mateixa edat. Aquesta malaltia no condiciona el model d'escolarització, de manera que els nens amb epilèpsia han d'integrar-se en col·legis normals.

No obstant això, els nens amb epilèpsia que a més de les crisis tenen un altre tipus de trastorns, com alteració de la conducta, retard psicomotor, trastorns motors o perceptius-sensorials poden necessitar models pedagògics multidisciplinaris en Aules d'Integració en col·legis normals i en alguns casos, en col·legis d'Educació Especial.

És aconsellable que la família informi al col·legi sobre les característiques de les crisis del nen, la manera de tractar-les i les precaucions a prendre. Tanmateix, ha de ser tractat com a qualsevol nen, sense sobreprotegir-lo i amb l'exigència que requereix per a la seva edat. El professor/a haurà de saber com actuar en cas de crisi per evitar que el nen es faci mal, així com educar als altres companys perquè se solidaritzin amb el nen amb epilèpsia.

En general, és convenient que porti una vida el més "normal" possible, per això caldrà una bona comunicació entre pares i professors i un coneixement de la malaltia per ambdues parts.

 

Enllaços d'interès:

Manual per a pares amb un fill o filla acabat/da de diagnosticar d'epilèpsia.

Manual per a professors, destinat a divulgar i promoure la integració social dels nens que conviuen amb l'epilèpsia al nostre país.