Tratamiento de la Epilepsia

El diagnòstic precís del tipus d'epilèpsia és orientatiu per trobar el tractament més eficaç. Es recomana iniciar el tractament de l'epilèpsia un cop diagnosticada la malaltia, ja que el pronòstic empitjora com més es retarda l'inici del tractament.

Les principals formes de tractar l'epilèpsia, són: el tractament farmacològic, la cirurgia de l'epilèpsia, la dieta cetògena, l'estimulador vagal (ENV) i el tractament hormonal.

El tractament inicial d'un pacient amb epilèpsia sempre ha de ser mitjançant l’ús de fàrmacs antiepilèptics (FAE). L'objectiu d'aquests fàrmacs és controlar les crisis epilèptiques. És a dir, no és un tractament curatiu, no eliminen la causa que produeix la crisi però sí eliminen els símptomes. Actualment, aquest tractament és efectiu fins a un 70% de les persones amb epilèpsia, però cal considerar l'aparició d'efectes secundaris.

No obstant això, de vegades ens trobem que els pacients tenen una epilèpsia refractària (ER) o fàrmac resistent o de difícil control. Això es deu quan no s'aconsegueix el control de les crisis en un període màxim de deu anys tot i utilitzant tres o més fàrmacs diferents. En aquests casos, la cirurgia es converteix en la principal alternativa per proporcionar una major eficàcia respecte als altres tractaments.

De totes maneres, no tots els pacients refractaris són candidats a la cirurgia. En el cas de no ser candidat a cirurgia, el pacient podrà ser sotmès a altres tipus de tractaments com la dieta cetògena, l'estimulador vagal (ENV) o el tractament hormonal.

Tractament farmacològic

Sabies que hi ha més de 20 medicaments antiepilèptics? Coneix els seus beneficis i efectes secundaris diferents.

Cirurgia de l'epilèpsia

Quan es requereix intervenció quirúrgica? Tothom pot ser candidat a cirurgia de l'epilèpsia? Quins tipus de cirurgies hi ha?

Tractaments alternatius

La dieta cetògena, l’estimulador vagal i el tractament hormonal.