Tractaments alternatius per a l'Epilèpsia 

Quan un pacient és fàrmac resistent i no és possible sotmetre a una intervenció quirúrgica, hi ha un altre tipus de tractaments capaços de disminuir la freqüència o intensitat de les crisis.

 

1) Dieta cetògena 

La dieta cetògena és un règim baix en hidrats de carboni i proteïnes i elevat en greixos. Amb això es genera un estat de cetosi que contribueix a disminuir el nombre de crisis. Es necessita un control molt rigorós de l'estat nutricional i metabòlic del pacient, de manera que, un cop decidida la seva indicació, s'ha d’ingressar al pacient a l’hospital.

Els nostres especialistes (endocrins i nutricionistes experts) s'encarreguen d'elaborar una dieta totalment adaptada a cadascuns dels pacients i de supervisar els seus resultats mitjançant vídeo EEG.

 

2) Estimulació elèctrica vagal

Consisteix en l'estimulació elèctrica intermitent del nervi vagus esquerre produïda per un generador d'estímuls que s'implanta sota la pell del tòrax.

La col·locació de l'estimulador vagal és relativament senzilla. Es pot realitzar amb anestèsia general o amb anestèsia cervical. La cirurgia sol durar unes dues hores i les complicacions quirúrgiques són mínimes.

La col·locació de l'estimulador vagal donarà bons resultats en els casos que l'epilèpsia es connecta amb el nervi vagus i durant les crisis es produeixin alteracions en el ritme cardíac. Per disposar d'aquesta informació, el pacient ses sotmetrà a un vídeo EEG.

Els efectes secundaris més freqüents són: ronquera, tos, dolor cervical, disfonia i alteració del to de la veu. També hi ha ocasionalment cefalea o nàusees. No obstant això, una de les complicacions més greus és l'alteració del ritme cardíac.

L’estimulador vagal s'indica en adults i nens majors de 12 anys amb epilèpsia fàrmac resistent i no candidats a cirurgia.

L'ús d'aquest tipus de tècnica es pot combinar amb tractament farmacològic.

 

3) Tractament hormonal

L'epilèpsia també es pot controlar mitjançant hormones. Concretament amb l'hormona adrenocorticotropa (ACTH) o corticoides.

El pacient haurà d'estar una setmana ingressat per poder monitoritzar la seva evolució i valorar els resultats (vídeo EEG), ja que aquest tipus de tractament pot provocar efectes secundaris, com hipertensió o obesitat.