La crisi epilèptica

La crisi epilèptica apareix en una persona amb epilèpsia com un trastorn inesperat que interromp la seva activitat normal de forma molt diversa podent provocar la pèrdua de coneixement o l'aparició de convulsions. Durant la crisi epilèptica, la persona queda en una situació de risc davant la possibilitat de patir possibles accidents. Quan es presenten diverses crisis en cadena es requereix ingrés hospitalari.

Vídeo sobre l'epilepsia de la Societat Espanyola de Neurología

 

Tipus de crisis epilèptiques:

  • Convulsió

Provoca rigidesa muscular, seguida per contraccions musculars violentes i pèrdua d'equilibri i consciència.

  • Sacsejades dels músculs del cos
  • Absència

Provoca episodis de mirada fixa o "absència" a causa de l'alteració breu (generalment menys de 15 segons) de la funció cerebral.

  • Crisis parcials simples

La persona experimenta una combinació de símptomes i signes motors sensitius, sensorials, psíquics o vegetatius dels quals és parcial o totalment conscient.

  • Crisis parcials complexes

Generalment són precedides per alguns dels símptomes que s'experimenten en una crisi parcial simple. En aquest cas, es perd el coneixement.

 

Què fer davant d'una crisi epilèptica?

• Protegeix la persona d'evitar possibles accidents.

• recolzar a terra o en un situat horitzontal cap per amunt.

• Posar un coixí o roba sota el cap perquè no es faci malbé.

• No és recomanable posar res a la boca.

Antigament, les persones amb epilèpsia es protegien la llengua posant una cullera a la boca o un altre protector que solien portar sempre. Intentar posar objectes a la boca pot ser perillós per obstrucció de vies respiratòries.